Köpvillkor

Senast uppdaterad den 18 april 2024.


Avtalsvillkoren har uppdaterats och träder i kraft för alla ingångna och nya avtal.


Säljare är:
Sana Pharma Sverige AB
C/O Quick Office
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Telefon: +46 10 898 97 94
E-post: kundservice@sanapharmasverige.se
Webbutik: www.senikol.se
Organisationsnummer: 559062-5843

Sana Pharma Sverige AB är ett företag som säljer kosttillskott, medicin tekniska produkter och receptfria läkemedel. Sana Pharma Sverige AB är ett dotterbolag till Sana Pharma Medical AS.

Säljaren benämns nedan som «Sana Pharma Sverige», «företaget», «vi» eller «oss».

Köparen är
Den som anges som köpare i beställningen, oavsett försäljningskanal, och i fortsättningen benämns «du», «du», «din», «din», «konsumenten» eller «kunden». Personen måste vara 18 år för att bli kund hos oss.

Prenumeration
Sana Pharma Sverige säljer produkter som prenumerationer. Frekvensen på prenumerationerna beror på produkten och sker normalt enligt den första leveransen som beskrivs nedan under ”leveranser” och enligt produktens leveransfrekvens utan uppsägnings- eller bindningstid. Prenumerationen kan avslutas när som helst, senast 7 dagar innan nästa försändelse. Vid uppsägning avslutas prenumerationen omedelbart med verkan från nästa sändning.

Ändringar av produkter, leveranssätt och leveransfrekvens kan förekomma. Meddelande om ändringar skickas i god tid innan ändringarna träder i kraft. Små ändringar, såsom förändrad förpackning, kommer inte att meddelas utöver information på våra hemsidor. Du kan också själv välja att göra ändringar i de fasta leveranserna, se mer information om detta i avsnittet nedan.

Prenumeration kan nekas av sakliga skäl, såsom försök till bedrägeri, bristande kreditvärdighet och liknande. Vid fasta leveranser kan du komma att att följas upp via e-post för att säkerställa att du är nöjd med våra produkter. Genom att köpa våra produkter med prenumeration accepterar du detta automatiskt.

Leveransens omfattning
Enligt de nuvarande villkoren köper kunden den/de vara(varor) som beskrivs via e-post i orderbekräftelsen.

Leverans
Vi sänder våra leveranser per post. Leveranstiden är normalt max 5-10 arbetsdagar från beställningstidpunkten. Därefter kommer du att få nya försändelser enligt den överenskomna leveransfrekvensen.

Vid större eller flera beställningar kan det hända att försändelsen måste hämtas på postkontoret på grund av storlek och vikt.
Ändringar av produkter, leveranssätt och leveransfrekvens kan förekomma. Meddelande om ändringar skickas i god tid innan ändringarna träder i kraft. Små ändringar, som till exempel förändrad förpackning, kommer inte att meddelas utöver information på våra hemsidor.
Ditt lokala postkontor är ansvarigt för att skicka ut hämtmeddelanden. Vår leveransleverantör skickar en påminnelse om du glömmer att hämta en beställd paket. Om du fortfarande inte hämtar paketet före det angivna datumet kommer det att skickas tillbaka till oss. Oavhämtade beställningar på postkontoret kan medföra en återställningskostnad i enlighet med leveransleverantörens gällande priser.

Risk för varan
Risken för varan övergår till kunden vid mottagandet av paketet på posten eller vid avhämtning på postkontoret. Om kunden underlåter att ta emot varan vid utlämningsstället övergår risken till kunden när leveranstidpunkten är inne, om kunden är medveten om eller borde vara medveten om att varan finns tillgänglig vid leveranstidpunkten.

Reklamationsrätt
Det ges full reklamationsrätt enligt gällande lagar för alla brister i varan. Reklamationsrätten är begränsad till varans bäst-före-datum som anges på förpackningen, förutsatt att rätt lagring har följts. I alla fall är köparen skyldig att reklamera inom rimlig tid efter att felet har upptäckts. Vid reklamation, fel och brister täcks eventuella fraktkostnader. Om du vill utnyttja reklamationsrätten eller har frågor om reklamation, måste du kontakta kundtjänst: kundservice@sanapharmasverige.se

Ångerrätt och returrätt
Det finns ingen ångerrätt för läkemedel enligt ångerrättslagen.
Däremot är du skyddad av ångerrättslagen och har 14 dagars villkorslös ångerrätt från den dag du mottar alla andra varor än läkemedel i din försändelse. Ångerrätten innebär att du har rätt att ångra ditt köp av oöppnade produkter och returnera varan. För att ångerrätten ska kunna gälla måste produkten alltså returneras till oss i samma mängd och skick som du mottog den. Om varans värde har minskat mer än nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion, måste du täcka detta värdefall. För att utnyttja returrätten måste du kontakta kundtjänst (kundservice@sanapharma.se) senast 14 dagar efter mottagandet av varan.

Extra köpsäkerhet
Du kan när som helst kontakta kundtjänst för att säga upp den fasta leveransen genom att skicka e-post till: kundservice@sanapharmasverige.se eller ringa till 010 898 97 94.

Ansvar för brist
Om leveransen är bristfällig och övriga villkor enligt lag är uppfyllda, kan kunden kräva rättelse, ny leverans, prisavdrag, hävning eller ersättning. Vi har rätt att erbjuda rättelse eller ny leverans om detta sker utan dröjsmål. Om företaget ordnar sådan rättelse eller ny leverans i enlighet med konsumentköplagen, kan det inte krävas prisavdrag eller hävning av köpet. Vi följer bestämmelserna i konsumentköplagen.

Priser
Våra priser anges i svenska kronor och inkluderar mervärdesskatt. Priset på produkten kan variera beroende på försäljningskanal, distribution och speciella erbjudanden. Priserna gäller tills de ändras. Vid fasta leveranser skickas meddelande om prisändringar i god tid innan ändringarna träder i kraft.

Porto- och expeditionsavgift
Porto- och expeditionsavgift tillkommer på varje försändelse enligt gällande priser om inte annat har avtalats. Oavhämtade beställningar på postkontoret kan medföra en återställningskostnad enligt leveransleverantörens gällande priser.

Betalning
Stripe – Kortbetalning
Du kan betala med Visa och Mastercard. Din korttransaktion skickas krypterad genom Stripe, som är vår leverantör av kortbetalningslösningar. Detta gör att du tryggt kan betala utan att behöva oroa dig för att din kortinformation ska hamna i fel händer. Sana Pharma Sverige lagrar inte ditt kortnummer, och hela beloppet debiteras direkt från ditt konto.

Faktura
Du kan betala via faktura genom att ange dina faktureringsuppgifter i checkouten. Fakturan skickas via Kivra om du är ansluten. Annars skickas fakturan i ett separat e-mail från Sana Pharma Sverige AB. Fakturan ska betalas inom 14 dagar. Fakturan ska vara betald innan nästa försändelse i din prenumeration genomförs.

Om vi är slutsålda på en eller flera varor kommer beloppet att återbetalas.

Kundservice
För att erbjuda bästa möjliga service har kundservicetjänsten outsourcats till Sana Pharma Medical.
För information om våra klagomåls- och ersättningsförfaranden i samband med reklamation och/eller ångerrätt, vänligen kontakta Kundservice. För ändringar eller avslutning av prenumeration, vänligen kontakta kundtjänst.
Du kan nå Kundservice via e-post: kundservice@sanapharmasverige.se eller telefon: 010 898 97 94.

Tvist
Om tvist föreligger mellan Sana Pharma Sverige och kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.

Förbehåll och ansvarsbegränsningar
Vid köp av läkemedel – läs bipacksedeln noggrant före användning.
Vi förbehåller oss rätten att avbryta drift eller felaktiga priser, orsakade av omständigheter utanför vår kontroll, inklusive tekniska problem, inklusive, men inte begränsat till, strömavbrott, överbelastning och sabotage.
Vi förbehåller oss också rätten till tryckfel, prisfel, förändringar i mervärdesskatt och andra skatter samt leveransproblem.
Vi tar inte ansvar för felaktig användning av produkterna. Följ den rekommenderade doseringen på förpackningen. Kontakta läkare eller apotek om du har frågor.
Sana Pharma Sverige förbehåller sig rätten att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till en annan part.

Ändring av villkoren
Villkoren kan ändras vid särskilda behov och/eller offentliga förändringar eller pålagor som påverkar dessa villkor. Avtalet mellan parterna innebär i så fall att du accepterar uppdaterade köpvillkor. Nya villkor kommer att meddelas på vår webbplats i kombination med utsändning av de nya villkoren tillsammans med den första ordinarie försändelsen.

Tilläggsbestämmelser för e-handel
Återbetalning vid e-handel
Maximal leveranstid från det att beställningen registreras är 14 dagar. Om vi inte kan leverera inom den avtalade tiden kommer du omedelbart att informeras om orsaken till förseningen och få angiven ny leveranstid. Du har då rätt att häva köpet utan kostnad, kräva att köpet fullgörs eller begära ersättningsvara från Sana Pharma Sverige.